PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

MUDr. Libor Šafařík, CSc., FEBU

Absolvent 1. LF UK 1984, promoce 4. 7. 1984
Od 1. 8. 1984 Interní oddělení NsP Mělník
1984/1985 základní vojenská služba
Od 1. 10. 1985 Urologické oddělení FN Motol
Od 1. 8. 1995 Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Postgraduální vzdělání a praxe:

1987 – I. stupeň atestace z urologie
1992 – II. stupeň atestace z urologie
1997 – obhájena kandidatura věd na téma Srovnání klinických a biochemických parametrů u     benigní hyperplázie prostaty a karcinomu prostaty – angl. (1. LF UK a VFN Praha), CSc.
1998-1999 – Roční praxe na pozici Senior Registrar of Urology v Concord General Repatriation Hospital, Sydney, Australia
1999-2008– odborný asistent na Urologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze
2006    Evropská zkouška z urologie (EBU) – Fellow of European Board of Urology, FEBU
9/2008-12/2008 – konzultant pro urologii na pozvání ředitele Splošna bolnišnice Slovenj Gradec, Slovenija
1/2009-31/6/2009 – odborný ordinář Chrirugické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha 1
21/9/2009 Soukromý urolog, ordinace v Berouně

Hlavní oblasti zájmu:
Karcinom prostaty, laparoskopie v urologii, rekonstrukční urologie, endourologie

Jazykové znalosti:
angličtina, němčina, ruština (pasívně)

Členství v odborných společnostech:
European Association of Urology (EAU)

UROLOGIE MUDr. Libor Šafařík, s.r.o.